20160420

30-31 Οκτωβρίου 2015: Παιδιά πρόσφυγες, Λέσβος.


17 Απριλίου 2016: Θέατρο Εξαρχείων, Αθήνα.

21-22 Ιουλίου 2014: Λαντσόου, επαρχία Γκάνσου, Κίνα.