20170508

7 Μαΐου 2017: Πεύκη, Αθήνα.

25 Δεκεμβρίου 2013: Τοιχογραφία στο Nushabad, Ιράν.

25 Δεκεμβρίου 2013: Nushabad, Ιράν.

25 Δεκεμβρίου 2013: Έρημος Maranjab, Ιράν.

20170427

8 Αυγούστου 2012: Προσκηνητές, Ροδόπη, Ελλάδα.

21 Ιουλίου 2012: Μίσχος, Ροδόπη, Ελλάδα.

7 Ιουλίου 2012: Σαμοθράκη, Ελλάδα.

21 Αυγούστου 2012: Τριανούπολη, Έβρος.