20160918

10 Αυγούστου 2016: Λοβίνα, Μπαλί, Ινδονησία.


5 Ιουλίου 2016: Τζακάρτα, Ινδονησία.

5 Ιουνίου 2016: Εσωτερικό ισλαμικού Τεμένους, Τζακάρτα, Ινδονησία.