20091108

30-Αυγ-2009: Η Κέρκυρα από το πλοίο.

Ο χονδρός κόκκος οφείλεται στο φιλμ Kodak TMAX-3200 ASA.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου