20100204

7-Αυγ-2009: Γυναίκα-πωλήτρια στο δρόμο - Κασαμπλάνκα, Μαρόκο.

Η επιλογή της παραπάνω φωτογραφίας έγινε από το παρακάτω σύνολο των 4 φωτογραφιών που λήφθηκαν:

2 σχόλια: