20121206

12 Φεβρουραρίου 2012: Πορτραίτο της Μπ. στην Κωνσταντινούπολη.

Η επιλογή της συγκεκριμένης εικόνας έγινε από το παρακάτω "ψηφιακό" κοντάκτ:

1 σχόλιο: