20190813

13 Ιουλίου 2019: Hontanas, Ισπανία.

13 Ιουλίου 2019: Μπούργος, Ισπανία.


13 Ιουλίου 2019: Μπούργος, Ισπανία.

13 Ιουλίου 2019: Μπούργος, Ισπανία.

13 Ιουλίου 2019: Μπούργος, Ισπανία.

12 Ιουλίου 2019: Μπούργος, Ισπανία.

12 Ιουλίου 2019: Μπούργος, Ισπανία.

12 Ιουλίου 2019: Μπούργος, Ισπανία.

12 Ιουλίου 2019: Μπούργος, Ισπανία.

12 Ιουλίου 2019: Μπούργος, Ισπανία.

11 Ιουλίου 2019: Cardenuela Riopico, Ισπανία.

11 Ιουλίου 2019: Cardenuela Riopico, Ισπανία.

11 Ιουλίου 2019: Ages, Ισπανία.

11 Ιουλίου 2019: San Juan de Ortega, Ισπανία.

10 Ιουλίου 2019: Castildelgado, Ισπανία.

20190811

9 Ιουλίου 2019: Granon, Ισπανία.

9 Ιουλίου 2019: Granon, Ισπανία.

9 Ιουλίου 2019: Granon, Ισπανία.


9 Ιουλίου 2019: Najera, Ισπανία.

9 Ιουλίου 2019: Najera, Ισπανία.