20170427

8 Αυγούστου 2012: Προσκηνητές, Ροδόπη, Ελλάδα.

21 Ιουλίου 2012: Μίσχος, Ροδόπη, Ελλάδα.

7 Ιουλίου 2012: Σαμοθράκη, Ελλάδα.

21 Αυγούστου 2012: Τριανούπολη, Έβρος.