20171217

14 Δεκεμβρίου 2017: Εξάρχεια, Αθήνα.

14 Δεκεμβρίου 2017: Εξάρχεια, Αθήνα.

11 Δεκεμβρίου 2017: Αθήνα.

15 Δεκεμβρίου 2017: Αθήνα.

Ιούνιος 1994: Βουκουρέστι, Ρουμανία.

20171208

8 Δεκεμβρίου 2017: Πατησίων, Αθήνα.

8 Δεκεμβρίου 2017: Κυψέλη, Αθήνα.

7 Δεκεμβρίου 2017: Αθήνα.

3 Δεκεμβρίου 2017: Πατησίων, Αθήνα.

6 Δεκεμβρίου 2017: Εξάρχεια, Αθήνα.