20170916

22-24 Ιουλίου 2017: Tatopani - Chitre - Poon hill - Nangethanti - Nayapul, Νεπάλ.

20-21 Ιουλίου 2017: Larjung - Myagdi - Tatopani, Νεπάλ.

19 Ιουλίου 2017: Marfa - Larjung, Νεπάλ.

18 Ιουλίου 2017: Kagbeni - Marfa, Νεπάλ.

17 Ιουλίου 2017: Muktinath - Kagbeni, Νεπάλ.