20190205

Ιούνιος 1994: Βουκουρέστι, Ρουμανία.

Ιούνιος 1994: Βουκουρέστι, Ρουμανία.

Ιούνιος 1994: Βουκουρέστι, Ρουμανία.

Ιούνιος 1994: Βουκουρέστι, Ρουμανία.

20190201

Οκτώβριος 1994: Βουκουρέστι, Ρουμανία.

Οκτώβριος 1994: Βουκουρέστι, Ρουμανία.


Οκτώβριος 1994: Βουκουρέστι, Ρουμανία.

29 Ιανουαρίου 2019: περιοχή Ομόνοιας, Αθήνα.