20190813

13 Ιουλίου 2019: Hontanas, Ισπανία.

13 Ιουλίου 2019: Μπούργος, Ισπανία.


13 Ιουλίου 2019: Μπούργος, Ισπανία.

13 Ιουλίου 2019: Μπούργος, Ισπανία.

13 Ιουλίου 2019: Μπούργος, Ισπανία.

12 Ιουλίου 2019: Μπούργος, Ισπανία.

12 Ιουλίου 2019: Μπούργος, Ισπανία.

12 Ιουλίου 2019: Μπούργος, Ισπανία.

12 Ιουλίου 2019: Μπούργος, Ισπανία.

12 Ιουλίου 2019: Μπούργος, Ισπανία.

11 Ιουλίου 2019: Cardenuela Riopico, Ισπανία.

11 Ιουλίου 2019: Cardenuela Riopico, Ισπανία.

11 Ιουλίου 2019: Ages, Ισπανία.

11 Ιουλίου 2019: San Juan de Ortega, Ισπανία.

10 Ιουλίου 2019: Castildelgado, Ισπανία.

20190811

9 Ιουλίου 2019: Granon, Ισπανία.

9 Ιουλίου 2019: Granon, Ισπανία.

9 Ιουλίου 2019: Granon, Ισπανία.


9 Ιουλίου 2019: Najera, Ισπανία.

9 Ιουλίου 2019: Najera, Ισπανία.

9 Ιουλίου 2019: Najera, Ισπανία.

8 Ιουλίου 2019: Najera, Ισπανία.

8 Ιουλίου 2019: Viana, Ισπανία.

8 Ιουλίου 2019: Viana, Ισπανία.

8 Ιουλίου 2019: Viana, Ισπανία.

8 Ιουλίου 2019: Najera, Ισπανία.

8 Ιουλίου 2019: Viana, Ισπανία.

20190809

7 Ιουλίου 2019: Viana, Ισπανία.

8 Ιουλίου 2019: Viana, Ισπανία.

7 Ιουλίου 2019: Torres del Rio, Ισπανία.

7 Ιουλίου 2019: Torres del Rio, Ισπανία.

7 Ιουλίου 2019: Torres del Rio, Ισπανία.

7 Ιουλίου 2019: Villamayor de Monjardin, Ισπανία.

7 Ιουλίου 2019: Villamayor de Monjardin, Ισπανία.

6 Ιουλίου 2019: Cirauqui, Ισπανία.

5 Ιουλίου 2019: Puente la Reina, Ισπανία.

5 Ιουλίου 2019: Puente La Reina, Ισπανία.


5 Ιουλίου 2019: Obanos, Ισπανία.

5 Ιουλίου 2019: Uterga, Ισπανία.

5 Ιουλίου 2019: Zariquiegui, Ισπανία.

4 Ιουλίου 2019: Παμπλόνα, Ισπανία.

4 Ιουλίου 2019: Παμπλόνα, Ισπανία.

3 Ιουλίου 2019: Zuriain, Ισπανία.

20190808

3 Ιουλίου 2019: Zubiri, Ισπανία.

3 Ιουλίου 2019: Aurizberri, Ισπανία.

2 Ιουλίου 2019: Γαλλία.

2 Ιουλίου 2019: Γαλλία.

2 Ιουλίου 2019: Γαλλία.

1η Ιουλίου 2019: Γαλλία.