20181128

Χρωματικό edit.

9 Απριλίου 2017: Κίεβρο, Ουκρανία.

26 Νοεμβρίου 2018: Κυψέλη, Αθήνα.

26 Νοεμβρίου 2018: Κυψέλη, Αθήνα.

27 Νοεμβρίου 2018: λίγο πριν τη συνέντευξη Ελληνικής ιθαγένειας, Υπατίας 6, Αθήνα.

20181125

25 Νοεμβρίου 2018: Άνω Κυψέλη, Αθήνα.

25 Νοεμβρίου 2018: Πατήσια, Αθήνα.

25 Νοεμβρίου 2018: Πατήσια, Αθήνα.

25 Νοεμβρίου 2018: Περισσός, Αθήνα.