20120224

19-Δεκ-2011: Πορτραίτο ποδηλάτη-φωτογράφου Rob, Ελλάδα.

 
Ο Rob είναι Βρετανός ποδηλάτης, αλλά και φωτογράφος, ο οποίος κάνει το γύρω του κόσμου με ποδήλατο (δείτε το project http://www.thelifecycle.net/). Από τις φωτογραφίες ίσως η καλύτερη είναι η πρώτη (με το φυτό φιγούρα στο παρασκήνιο), αλλά και το πλαϊνό πορτραίτο. Το σύνολο των φωτογραφιών που λήφθηκαν φαίνονται στο παρακάτω "κοντάκτ":