20180310

4 Μαρτίου 2018: Πατήσια, Αθήνα.


8 Μαρτίου 2018: Αιγάλεω, Αθήνα.

6 Μαρτίου 2018: Αιγάλεω, Αθήνα.

7 Μαρτίου 2018: Εξάρχεια, Αθήνα.