20100620

22-Δεκ-1996: Πορτραίτο στην λαϊκή αγορά στην περιοχή Grozavesti στο Βουκουρέστι, Ρουμανία.

Η επιλογή της φωτογραφίας έγινε από το παρακάτω σύνολο 3 φωτογραφιών. Παρόλο που οι εικόνες είναι πανομοιότυπες ως προς το κάδρο-στήσιμο η μεσαία είναι η καλύτερη:

20100617

25-Μαΐου-2010: Παραλία-τοπίο στο Marmaros, Ίμβρος, Τουρκία.


H επιλογή της παραπάνω φωτογραφίας έγινε από το παρακάτω σύνολο που φαίνεται στο ψηφιακό κοντάκτ:
Το τοπίο έγχρωμο φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία και η φωτογραφία βρίσκεται το gps σημείο εδώ: