20180418

31 Μαρτίου 2018: Ισραήλ, σύνορα με Γάζα.

Οι διαφημίσεις είναι ειδήσεις. Το κακό με αυτές είναι ότι πρόκειται πάντοτε για καλές ειδήσεις. Και για να εξισορροπηθεί η εντύπωση, είναι αναγκαίο να υπάρχουν πολλές κακές ειδήσεις. 

Οι ιδιοκτήτες των μέσων φροντίζουν πάντοτε να δίνουν στο κοινό αυτό που θέλει, επειδή αισθάνονται ότι η δύναμή τους είναι το μέσο κι όχι το μήνυμα ή το πρόγραμμα.

Από το βιβλίο "Media: οι προεκτάσεις του ανθρώπου" του Μαρσάλ Μακλούαν και το κεφάλαιο "Τύπος: Διακυβέρνηση με Διαρροή Ειδήσεων".

4 Απριλίου 2018: Χεβρώνα, Δυτική Όχθη, Παλαιστίνη.


14 Μαρτίου 2018: Εξάρχεια, Αθήνα.

16 Απριλίου 2018: Εξάρχεια, Αθήνα.

20180410

2 Απριλίου 2018: Βηθλεέμ, Δυτική Όχθη, Παλαιστίνη.

31 Μαρτίου 2018: Τελ Αβίβ, Ισραήλ.


3 Απριλίου 2018: Χεβρώνα, Δυτική Όχθη, Παλαιστίνη.

3 Απριλίου 2018: Χεβρώνα, Δυτική Όχθη, Παλαιστίνη.


3 Απριλίου 2018: Ουδέτερη ζώνη στη Χεβρώνα, Δυτική όχθη, Παλαιστίνη.


1 Απριλίου 2018: Τείχος Βηθλεέμ, Δυτική Όχθη, Παλαιστίνη.