20120920

9 Σεπτεμβρίου 2012: Γιορτές παλιάς πόλης, Ξάνθη.

Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη με την ψηφιακή SLR μηχανή Nikon D700, με ρυθμίσεις ευαισθησίας στα 6400 ASA (από εκεί οφείλεται ο κόκκος). Η επιλογή της εικόνας έγινε από το παρακάτω σύνολο εικόνων: