20170508

7 Μαΐου 2017: Πεύκη, Αθήνα.

25 Δεκεμβρίου 2013: Τοιχογραφία στο Nushabad, Ιράν.

25 Δεκεμβρίου 2013: Nushabad, Ιράν.

25 Δεκεμβρίου 2013: Έρημος Maranjab, Ιράν.