20180120

19 Αυγούστου 2017: Βαρανάσι, Ινδία.

17 Αυγούστου 2017: Βαρανάσι, Ινδία.

20 Αυγούστου 2017: Βαρανάσι, Ινδία.

29 Μαρτίου 2012: Αχμπανταμπάντ, Ινδία.

16 Αυγούστου 2003: Κόρδοβα, Ισπανία.

Φεβρουάριος 2004: Καρναβάλι Άμφισσας.

20180117

24 Αυγούστου 2011: Βαρανάσι, Ινδία.

24 Αυγούστου 2011: Βαρανάσι, Ινδία.

23 Αυγούστου 2011: Βαρανάσι, Ινδία.

15 Ιανουαρίου 2018: Αθήνα, Ελλάδα.

4 Ιανουαρίου 2018: Κλουζ, Ρουμανία.

5 Ιανουαρίου 2018: Βουκουρέστι, Ρουμανία.

20180116

13 Αυγούστου 2017: Δελχί, Ινδία.

12 Αυγούστου 2017: Δελχί, Ινδία.

5 Ιουλίου 2017: Κατμαντού, Νεπάλ.

5 Ιουλίου 2017: Κατμαντού, Νεπάλ.

4 Ιουλίου 2017: Κατμαντού, Νεπάλ.

20180110

28 Δεκεμβρίου 2017: Βουκουρέστι, Ρουμανία.

4 Ιανουαρίου 2018: Κλουζ, Ρουμανία.

Ιανουάριος 2018: Αθήνα.

31 Δεκεμβρίου 2017: Scarisoara, Ρουμανία.